Vilkår for deltagelse

Vilkår og betingelser deltagelse Last Man Standing – Østmarka Backyard Ultra:

 

Oppdatert 11.03.2020:

Jeg bekrefter ved påmelding at jeg deltar på eget ansvar og risiko, og jeg er kjent med at arrangøren fraskriver seg alt økonomisk ansvar hvis jeg skader meg, utsettes for sykdom eller annet i forbindelse med arrangementet.

Ved påmelding og deltagelse i arrangementet plikter jeg å:

– holde meg løpende oppdatert om informasjonen på løpets hjemmeside, facebook og epost.

– hjelpe en annen deltager i nød.

– følge arrangørens regler for løpet og arrangementet.

– ta hensyn til miljø og omgivelser, og ikke kaste søppel i naturen.

– ta med, og benytte, obligatorisk utstyr i henhold til utstyrsliste på arrangørens hjemmeside.

Ved påmelding samtykker jeg i at:

– Informasjon om navn, klubbtilhørighet og nasjonalitet kan publiseres i deltager – og resultatlister.

– Arrangøren kan publisere bilder av deg fra løpet på arrangørens facebookside, instagram og nettside.

– Påmeldingen er bindende, og at startavgift ikke refunderes hvis du er hindret fra å delta.

– Løypetraseen kan endres ved vanskelige værforhold.

Endringer:

– Arrangøren kan endre regler og betingelser ved behov. Endringer blir publisert på arrangørens hjemmeside, og trer i kraft umiddelbart.

– Ved avlysning av arrangement refunderes deler av startavgiften.

 

Koronavirus:

Vi har foreløpig begrenser antall deltagere på Last Man Standing Østmarka Backyard Ultra på 140, grunnet tiltakene for å hindre spredning av Korona-viruset. Det blir åpnet for flere deltagere nærmere løpsdagen, hvis mulig.

Vi følger med på retningslinjene fra Helsemyndighetene, og vurderer situasjonen fortløpende. Foreløpig er det begrensninger på offentlige arrangement i Nordre Follo ut mars.

Vi ønsker ikke å avlyse arrangementet, men utsette hvis det blir nødvendig.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: